Phạm Văn Phú giám đốc Theme Travel

ÔNG PHẠM VĂN PHÚ – TỔNG GIÁM ĐỐC THEME TRAVEL.

Ông Phạm Văn Phú – General Director Tốt nghiệp đại học ngành Thương Mại & Du Lịch tại trường ĐHKT Tp.HCM, tốt nghiệp đại học ngành Quản Trị Kinh Doanh (văn bằng 2) tại trường ĐHKT Tp.HCM. Ngoài ra ông đã hoàn thành khóa học Giám Đốc Lữ Hành do Sở Du Lịch phối hợp […]

Anh Pham Van Phu